Akta er för utlandet (USA) - Finlandssvenskt fiberforum
Bredbandsgruppen  
Forum RSS feed    Forum - Svara - Statistik - Registrering - Sök -

Finlandssvenskt fiberforum / Bredband i Finland / Akta er för utlandet (USA)
Författare Meddelande
Nisse
Medlem
# Skrivet: 22 Sep 2015 09:24
Svara 


För en gångs skull har Kommunikationsverket gjort nånting bra. Jag fick en förfrågan om vad vi gjort för att varna kunderna om spioneri på nätet. Det gäller främst operatörer som köper tjänster från utlandet (USA). Då gäller INTE finländsk lag utan brev- och telefonhemligheten är satt ur spel.

"
Bästa mottagare,

Kommunikationsverket publicerade i juni 2014 rekommendationen 205 om vad och på vilket sätt företaget ska underrätta användare om när en kommunikationstjänst har en internationell anknytning. Rekommendationen finns på Kommunikationsverkets webbplats på: https://www.viestintavirasto.fi/sv/styrningochover vakning/anvisningarochpublikationer/dokumentomanvi sningarnatolkningarnarekommendationernaochutrednin garna/informationominformationssakerhetenitjanster somgenomfortsiutlandet.html

För att få en uppfattning om i vilken mån teleföretagen informerar sina kunder om det internationella genomförandet av näten och tjänsterna och för att få en uppfattning om rekommendationens eventuella effekter på informationen, begär Kommunikationsverket teleföretagen att svara på bifogad förfrågan senast den 30 oktober 2015.

Med vänlig hälsning

Heidi Kivekäs
Specialsakkunnig
Cybersäkerhetscentret
Kommunikationsverket
PB 313, Östersjögatan 3 A
00181 Helsingfors
Tfn 0295 390 525 "

Vårt svar är givetvis att vi absolut inte köper några som helst tjänster från utlandet - speciellt inte från USA som är rena maffian ifråga om nätsäkerhet. Alltså man vet med säkerhet att de kopierar all information som går genom deras nät.

Man kan inte heller vara säker för finländska operatörer. Soneraskandalen för ett antal år sedan visar att det är både si och så med privata hemligheter.

Kolla upp rekommendationerna (205/2014):

Rekommendation 1: Kommunikationsverket rekommenderar
att teleföretagen ska informera abonnenterna och användarna
om vilka länder sina kommunikationstjänster genomförs i,
Åtminstone om uppgifterna behandlas enbart i Finland, i andra
länder inom EU-området eller EES-området eller i länder
utanför dessa.

Rekommendation 2: Kommunikationsverket rekommenderar
att informationen om genomförande av tjänster i länder
utanför EU-området eller EES-området även ska innehålla
uppgift om i vilka länder hela eller en del av genomförandet är
beläget.


Personligen anser jag att man direkt kunde förbjuda användandet tjänster i riskländer som USA, Ryssland, Kina osv. Åtminstone tills det finns avtal som direkt kriminaliserar missbruk av infomationen - också av de egna myndigheterna. Nu är det precis tvärtom.

Ditt svar
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link     :) ;) :-p :-( :up: :down: :talk: :confused :cool: :sealed: :noway: ... Använd inte smilies

Kill your darlings


» Namn  » Lösenord 
Only registered users can post here. Enter your login/password correctly before posting a message, or register first.